Badania uczniów–kandydatów do szkół ponadpodstawowych

ZLO Spółka z o.o. zaprasza na badania uczniów–kandydatów do szkół ponadpodstawowych w naszej poradni medycyny pracy.

Na badania do szkoły średniej kierowani są uczniowie, którzy w czasie praktycznej nauki zawodu lub podczas stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Badania dotyczą kandydatów na uczniów techników i szkół zawodowych (branżowych). 

UWAGA: Podstawą do wykonania badania jest skierowanie wydane przez Dyrekcję szkoły.

Informacje o pracy poradni: https://zlo-jaworzno.pl/poradnie/centrum-medycyny-pracy/