Europejski Tydzień Szczepień

Od 24 do 30 kwietnia obchodzimy (jak każdego roku w kwietniu) Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) mająca na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia szczepień dla zdrowia i samopoczucia ludzi. Działania w 2018 r. będą koncentrować się na postępach i wyzwaniach związanych ze skoordynowanym działaniem regionu na rzecz zwalczania odry i różyczki.

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień – powszechnych i indywidualnych – poprzez zwiększanie świadomości potrzeby i prawa każdego dziecka do ochrony przed chorobami, którym można zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych oraz zwracanie szczególnej uwagi na szczepienie pacjentów z grup wysokiego ryzyka.

Szczepienia – inwestycja w zdrowie

Szczepionka jest biologicznym preparatem odpornościowym, który zawiera określony antygen lub antygeny. Wprowadzenie antygenu do organizmu uodparnia na zakażenie konkretnym (jednym lub kilkoma) drobnoustrojem chorobotwórczym poprzez pobudzenie komórki układu odpornościowego do produkcji swoistych przeciwciał, które odgrywają ważną rolę w obronie organizmu przed bakteriami i wirusami. Szczepionka stymuluje tym samym naturalną odporność.
Specjaliści Głównego Inspektoratu Sanitarnego podkreślają, że szczepienia ochronne okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do ogromnego skoku cywilizacyjnego jakiego doświadczyła ludzkość w ciągu ostatniego wieku. Za pomocą szczepień osiągnięto spektakularne sukcesy wykorzenienia (eradykacji) najgroźniejszej plagi ludzkości jaką była ospa prawdziwa, która przed wprowadzeniem szczepień zabijała co trzeciego mieszkańca ziemi. Jesteśmy bliscy osiągnięcia kolejnych sukcesów: eradykacji poliomyelitis (choroby Heinego-Medina), odry i różyczki wrodzonej. Masowe szczepienia ludności Polski doprowadziły do znacznego ograniczenia ryzyka zachorowania m. in. na błonicę oraz wirusowe zapalenia wątroby typu B.
W Polce istnieje obowiązek szczepień ochronnych i reguluje je Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, w którym znajduje się m.in. szczegółowy wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych. Program Szczepień Ochronnych (PSO) ogłaszany jest w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego. Program obejmuje szczepienia obowiązkowe (bezpłatne), szczepienia obowiązkowe dla niektórych grup (bezpłatne) oraz szczepienia zalecane (płatne dla pacjenta).

Zaszczep się!

Obowiązkowe szczepienia dotyczą głównie dzieci do 2-go oraz od 6-go roku życia.
Zespół Lecznictwa Otwartego oferuje szeroki wachlarz szczepień – zarówno obowiązkowych jak i zalecanych. Potrzebujesz zaszczepić dziecko lub siebie – zapytaj personel ZLO o szczepienia.
Zachęcamy do zapoznania się z akcją edukacyjną GIS Zaszczep w sobie chęć szczepienia, dostępną pod adresem: szczepienia.gis.gov.pl oraz poradnikiem GIS  ABC Szczepienia ochronne.

Czy wiesz, że…

System szczepień w Polsce został w 2016 roku skontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli. W raporcie pokontrolnym NIK stwierdziła, że obowiązujący w Polsce system szczepień obowiązkowych jest bezpieczny i działa sprawnie. Chroni przed chorobami zakaźnymi nie tylko dzieci, ale i dorosłych. NIK wskazał, że liczba osób uchylających się od obowiązku szczepień nie zagraża na razie bezpieczeństwu epidemiologicznemu, wymaga jednak stałego monitorowania, ponieważ systematycznie zyskująca na popularności tendencja do unikania szczepień może okazać się groźna dla całej populacji. Za przykład podał powrót zachorowań na krztusiec np. w Szwecji, Japonii i Wielkiej Brytanii. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła też uwagę na konieczność konsekwentnego prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych oraz szukanie nowych sposobów dotarcia do opiekunów z informacjami uświadamiających korzyści, jakie dają szczepienia ochronne i niebezpieczeństw związanych z brakiem odporności wykształconej przez szczepionki.