KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY !

LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO

WAŻNIEJSZE MARZENIA NIŻ UZALEŻNIENIA” ZORGANIZOWANEGO PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „AZYMUT” W JAWORZNIE OBDAROWANI NAGRODAMI…

Znamy już wyniki konkursu plastyczno-fotograficznego zorganizowanego przez Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie- Poradnię Psychologiczną dla Dzieci
i Młodzieży Azymut pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Jaworznie!

Spośród 59 otrzymanych prac fotograficznych, jury obradujące 06 października 2023 r., w składzie: Pani Aneta Ślusarczyk, Pani Marta Jędrocha, Pan Maciej Stanek i Pan Wojciech P. Knapik, po burzliwych obradach wyłoniło w dwóch kategoriach wiekowych: 7-11 lat i 12-18 lat po trzech zwycięzców. Ponadto jednogłośnie jury wyróżniło dwie prace plastyczno-fotograficzne. Zdaniem komisji oceniającej wybór był bardzo trudny z uwagi na ilość dostarczonych prac oraz ich różnorodność i pomysłowość. Przy ocenie komisja brała pod uwagę: zgodność z tematyką, estetyką pracy, oryginalność oraz samodzielność wykonania przez autora.

W kategorii wiekowej 7-11 lat zwycięzcami zostali:

  • I miejsce: Antonina Janczar,
  • II miejsce: Maja Ryczek,
  • III miejsce: Kornelia Borek

W kategorii wiekowej 12-18 lat zwycięzcami zostali:

  • I miejsce: Natalia Szczerbak,
  • II miejsce: Patrycja Pieczara,
  • III miejsce: Lena Płatek.

Jury wyróżniło prace Oliwiera Błotnickiego (kategoria wiekowa 7-11 lat) oraz Oliwii Surmacz (kategoria wiekowa 12-18 lat).

Nadrzędnym celem konkursu było wsparcie kampanii społecznej realizowanej w mieście pn.: „Jaworzno wolne od uzależnień” oraz wsparcie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym kształtowanie umiejętności przeciwdziałania presji środowiska i rówieśników do przejawiania zachowań destrukcyjnych
uświadomienie dzieciom i młodzieży szkodliwości uzależnień. Ponadto celem konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, popularyzowanie wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz rozwijanie u dzieci
i młodzieży kreatywności, fantazji, pomysłowości, poczucia przestrzeni i wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży z terenu miasta Jaworzna.

Wszystkie prace fotograficzne zostały wyeksponowane w głównym korytarzu Poradni Azymut znajdującego się w MCM Kościuszko przy ul. Plac Górników 5a.

Nagrody w konkursie ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie oraz Prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego Pan Jacek Nowak.

Zwycięzcom konkursu jak i wyróżnionym GRATULUJEMY!

Nagrody pocieszenia dla uczestników konkursu czekają w Poradni Azymut od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 18:00.

Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy za tak liczny udział !

MM