KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY „Ważniejsze marzenia niż uzależnienia”

 1. konkurs plastyczno-fotograficzny dla dzieci i młodzieży (7-18 lat ) z terenu miasta Jaworzna,
 2. konkurs organizowany w ramach wsparcia kampanii społecznej realizowanej w mieście pt: „Jaworzno wolne od uzależnień” ,

Cel:

 • wsparcie kampanii społecznej realizowanej w mieście ,
 • wsparcie działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
 • kształtowanie umiejętności przeciwdziałania presji środowiska i rówieśników do przejawiania złych zachowań i uświadomienie dzieciom i młodzieży o szkodliwości uzależnień,
 • kształtowanie i promowanie zdrowego stylu życia młodych osób,
 • popularyzowanie wiedzy o zagrożeniach cywilizacyjnych z zakresu uzależnień,
 • wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży,
 • podniesienie świadomości młodych ludzi związanych z uzależnieniami,
 • poszukiwanie nowych środków wyrazu artystycznego
 • stworzenie dowolną techniką pracy plastyczno-fotograficznej/fotograficznej/ plastycznej, przestawiającej wpływ szkodliwości uzależnień w drodze do realizacji marzeń młodego człowieka, format dowolny, technika wykonania dowolna( rysunek, fotografia, obraz, grafika, kolaż)
 • nie będą przyjmowane prace przestrzenne
 • rozpoczęcie konkursu: 1 września 2023 r.
 • przyjmowanie prac konkursowych do: 30 września 2023 r.
 • prace przesyłane lub dostarczane osobiście po terminie nie będą oceniane

Adres dostarczania prac:

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży „Azymut”
Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie
ul. Plac Górników 5a, 43-600 Jaworzno

Prace muszą być opisane: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nr kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego wraz z dopiskiem Konkurs „Ważniejsze marzenia niż uzależnienia”. Do pracy musi być dołączona zgoda.
Regulamin konkursu: https://zlo-jaworzno.pl/wp-content/uploads/2023/08/Regulamin-konkursu.pdf