Koronawirus – informacje

W ślad za Ministerstwem Zdrowia, Państwową Inspekcją Sanitarną i NFZ, publikujemy kilka ważnych informacji dot. profilaktyki i postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Podajemy numery alarmowe Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie oraz informujemy, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u osoby dorosłej zalecany jest kontakt ze Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie. Natomiast w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka zaleca się kontakt z Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.