Leczenie wad postawy u dzieci

Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie podjęło współpracę ze Szpitalem dziecięcym Stokrotka w Goczałkowicach-Zdrój w zakresie leczenia wad postawy u dzieci. Pani Anna Klepek, kierownik oddziału uzdrowiskowego dla dzieci, przeprowadziła szkolenie dla higienistek szkolnych ze szkół Jaworznickich. Celem szkolenia/prezentacji było wczesne rozpoznawanie problemów postawy podczas badań w szkole. Niniejsza prezentacja do obejrzenia w formacie PDF tutaj:
Higienistki_ STOKROTKA_prezentacja dla szkół

Warto dodać, że dzieci z wadami postawy stanowią coraz większy odsetek – długotrwale ślęczenie przed komputerem lub z „nosem w komórce” przynosi negatywne żniwo w tej materii. Młodzi pacjenci z problemami postawy będą przyjmowani w szpitalu specjalistycznym w Goczałkowicach w trybie priorytetowym, gdyż istotne jest szybkie działanie.

Kilka słów na temat wad postawy:

Wczesne rozpoznanie wady postawy u dziecka ma wiele istotnych korzyści i jest ważne z kilku powodów:

  1. Skuteczniejsze leczenie: Im wcześniej zostanie zdiagnozowana wada postawy, tym większa szansa na skuteczne leczenie. Wczesne rozpoznanie umożliwia podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych, które mogą pomóc w zatrzymaniu lub ograniczeniu postępu wady postawy. W przypadku niektórych wad postawy, takich jak skolioza, wczesne leczenie może nawet zapobiec konieczności interwencji chirurgicznej w przyszłości.
  2. Poprawa funkcji ciała: Wady postawy mogą wpływać na funkcję ciała i prowadzić do trudności w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak chodzenie, siedzenie czy oddychanie. Wczesne rozpoznanie pozwala na wczesne rozpoczęcie terapii, której celem jest poprawa postawy i funkcji ciała. Dzięki temu dziecko może uniknąć długotrwałych problemów zdrowotnych i utrudnień w codziennym życiu.
  3. Psychospołeczne skutki: Wady postawy mogą wpływać na samopoczucie i pewność siebie dziecka. Wczesne rozpoznanie i leczenie mogą pomóc w zapobieganiu negatywnym skutkom psychospołecznym, takim jak zmniejszona samoocena, izolacja społeczna czy trudności emocjonalne. Wsparcie i interwencja wczesna mogą pomóc dziecku radzić sobie z wadą postawy i rozwijać zdrową samoakceptację.
  4. Możliwość monitorowania postępu: Wczesne rozpoznanie umożliwia również regularne monitorowanie postępu w leczeniu wady postawy. Dzięki temu można śledzić zmiany w postawie i oceniać skuteczność terapii. Jeśli wada postawy jest wykryta późno, może być trudniej kontrolować jej postęp i osiągnąć pożądane rezultaty.

Wczesne rozpoznanie wady postawy daje możliwość szybkiego podjęcia działań terapeutycznych, co z kolei zwiększa szansę na poprawę postawy, funkcji ciała i jakości życia dziecka. Dlatego ważne jest, aby regularnie monitorować rozwój postawy u dzieci i konsultować się z lekarzem lub specjalistą, jeśli występują podejrzenia wad postawy.

Leczenie wad postawy u dzieci zależy od rodzaju i stopnia wady. Oto kilka powszechnie stosowanych metod leczenia:

  1. Fizjoterapia i ćwiczenia: Fizjoterapia odgrywa istotną rolę w leczeniu wad postawy. Specjalista ds. rehabilitacji przeprowadzi ocenę i zaplanuje odpowiednie ćwiczenia, które pomogą w wzmocnieniu mięśni, poprawie równowagi i elastyczności, oraz korekcji nieprawidłowych wzorców ruchowych. Ćwiczenia mogą być prowadzone zarówno podczas sesji z fizjoterapeutą, jak i jako ćwiczenia domowe.
  2. Korekty ortopedyczne: W niektórych przypadkach może być zastosowane stosowanie korekt ortopedycznych, takich jak gorsety, ortezy czy wkładki ortopedyczne. Korekty te mają na celu wspomaganie utrzymania prawidłowej postawy ciała i poprawę rozkładu sił na kościec.
  3. Leczenie farmakologiczne: W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy wadach postawy związanych z bólem pleców lub napięciem mięśniowym, lekarz może zalecić krótkotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych lub rozluźniających mięśnie. Leki te mają na celu złagodzenie dolegliwości i ułatwienie terapii fizjoterapeutycznej.
  4. Korekta chirurgiczna: W niektórych przypadkach, gdy wada postawy jest zaawansowana lub nie odpowiada na inne metody leczenia, może być konieczna interwencja chirurgiczna. Decyzję o konieczności operacji podejmuje lekarz specjalista po dokładnej ocenie stanu pacjenta.

Ważne jest, aby leczenie wad postawy u dzieci było kompleksowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb, takie właśnie podejście prezentuje Szpital Dziecięcy Stokrotka. W zależności od przypadku, może być konieczna współpraca różnych specjalistów, takich jak lekarz pediatra, ortopeda, fizjoterapeuta czy chirurg. Regularne monitorowanie postępów i dostosowanie planu leczenia jest istotne dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów.