PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM WALKI Z RAKIEM PIERSI

Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. Przypominamy o tym chcąc zwrócić uwagę kobiet przede wszystkim na konieczność poddawania się regularnym badaniom profilaktycznym.

Rak piersi jest najczęstszym w Polsce kobiecym nowotworem złośliwym. Jednym z czynników zwiększających ryzyko zachorowania jest wiek. Stąd działania profilaktyczne w postaci badań przesiewowych, podjęte odpowiednio wcześnie w większości przypadków decydują o powodzeniu procesu leczenia. Nawet jeśli nie występują objawy choroby, prowadzenie aktywnych działań w celu wczesnego wykrycia zmian jest konieczne. W tym miejscu należy podkreślić, że rak piersi w początkowym etapie przebiega bardzo łagodnie, często bez jakichkolwiek dolegliwości bólowych. Kobiety zdiagnozowane często mówią: „Nic nie czułam, nic nie bolało więc nic nie robiłam”. Niestety rak piersi atakuje podstępnie. Dlatego tak ważne są następujące działania:

  • SAMOKONTROLA PIERSI, czyli systematyczna kontrola piersi, przeprowadzana najlepiej w tej samej fazie cyklu miesiączkowego – tj. 2-3 dni po miesiączce. Niepokojące zawsze będą następujące objawy: zmiany w kolorze lub strukturze skóry, zmiany wielkości lub kształtu piersi, krwawienie lub wyciek w obrębie brodawki, obrzęk węzłów chłonnych, wyczuwalny guzek lub stwardnienie, wyczuwalne grudki pod pachą. W przypadku wystąpienia takich objawów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza specjalisty.

  • SYSTEMATYCZNE WIZYTY U SPECJALISTY GINEKOLOGA – do poradni ginekologicznej nie jest wymagane skierowanie, a zatem każda kobieta może skorzystać z porady lekarza ginekologa bez konieczności wcześniejszej wizyty u lekarza pierwszego kontaktu. Badanie piersi powinno być wykonane przy każdej wizycie u lekarza specjalisty.

  • PODDANIE SIĘ BADANIOM ZLECONYM PRZEZ LEKARZA tj. USG, MAMMOGRAFIA.

Bezpłatne badanie mammograficzne finansowane przez NFZ w ramach programu profilaktyki raka piersi można wykonać w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 2. Program profilaktyki raka piersi skierowany jest do grupy w wieku od 50 do 69 lat. Badanie wykonywane jest okresowo:

  • co 24 miesiące u kobiet w wieku od 50 do 69 lat;

  • co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 50 do 69 lat, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA.

W przypadku gdy wynik badania mammograficznego jest nieprawidłowy, kobieta zostaje skierowana do kolejnego etapu programu, w którym dokonuje się pogłębionej diagnostyki zmian, zauważonych na zdjęciach mammograficznych.

Badania przesiewowe skierowane są do osób zdrowych, niemających objawów choroby. Ich celem jest wykrycie najwcześniejszych oznak nowotworu lub stanu przednowotworowego, możliwych do ujawnienia przy pomocy testu przesiewowego (w tym wypadku mammografii), zanim pojawią się kliniczne symptomy choroby. Programem nie mogą być objęte kobiety, które już wcześniej leczyły się z powodu nowotworu piersi o charakterze złośliwym.

Badanie jest możliwe do wykonania po uprzedniej telefonicznej rejestracji pod numerem 32 317 48 36 ( w godz. 7:00- 14:30).

Zachęcamy wszystkie kobiety do podjęcia w/w działań. Lęku przed wizytą u lekarza czy wykonaniem specjalistycznego badania być może nie da się uniknąć. Ważne jednak, aby uświadomić sobie, że WCZEŚNIE WYKRYTY RAK PIERSI TO NIE WYROK!