Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „AZYMUT”

W Zespole Lecznictwa Otwartego w Jaworznie przy Placu Górników rozpoczęła działalność Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „AZYMUT” finansowana przez Gminę Miasta Jaworzna ze źródeł pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych.

Poradnia będzie świadczyć usługi zdrowotne (psychoterapeutyczno – psychiatryczne), w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Powstanie poradni, stanowi jeden z celów programu systemowej strategii profilaktyki i terapii, w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, opracowanego w odpowiedzi na przeprowadzoną na przełomie 2019-2020 diagnozę społeczną pt. „Zachowania ryzykowne wśród młodzieży szkolnej, w kontekście oddziaływań profilaktycznych, w środowisku lokalnym miasta Jaworzna” na zlecenie Urzędu Miasta w Jaworznie.

Do Poradni będą przyjmowane dzieci w wieku od 7 do 18 roku życia. Zgłoszenie do poradni będzie mogło odbywać się osobiście w poradni lub poprzez kontakt telefoniczny (32 617 76 77). Telefon będzie czynny w godzinach pracy Poradni. Osobami zgłaszającymi problem mogą być wyłącznie rodzice dziecka/nastolatka. Psychoterapia będzie prowadzona w nurcie systemowym i psychodynamicznym. Do Zespołu Poradni będzie przynależeć 3 psychoterapeutów, 3 psychologów, 2 terapeutów środowiskowych oraz lekarz psychiatra (dziecięcy). Członkowie naszego Zespołu są doświadczonymi i stale podnoszącymi swoje kwalifikacje specjalistami. Ponadto praca zespołu Poradni będzie się odbywać pod stałym nadzorem superwizora.


Pomoc udzielana w poradni będzie miała charakter kompleksowy, wykorzystujący model systemowy (interdycyplinarny) w pracy z pacjentem. Zespół Poradni będzie ściśle ze sobą współpracował, nie tylko w obrębie naszej instytucji, ale również nawiązywał kontakty ze specjalistami z innych placówek, działających na terenie miasta Jaworzna jak np. MOPS, OIK, Sąd, Szpital, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkoły oraz innymi, co może wiązać się z potrzebą stworzenia nowych procedur, określających zasady współpracy pomiędzy w/w podmiotami.

Zakres udzielanych świadczeń w Poradni:

 • Diagnoza psychiatryczna/wizyta lekarska (lek. psychiatra dziecięcy)
 • Diagnoza psychologiczno-kwalifikacyjna (1-5 spotkań)
 • Porada psychologiczna dla rodziców i dzieci/młodzieży
 • Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży
 • Konsultacje rodzinne/psychoterapia rodzinna
 • Porada domowa/wizyty środowiskowe
 • Sesje wsparcia psychospołecznego

Jakie problemy pomagamy rozwiązywać?

 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Agresja i autagresja
 • Zaburzenia lękowe (nerwicowe)
 • Depresja dziecięca i młodzieżowa
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Problemy szkolne i wychowawcze
 • Uzależnienie od internetu i gier komputerowych
 • Zaburzenia przywiązania
 • Zaburzenia zachowania (nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia uwagi, zachowania antyspołeczne i opozycyjno-buntownicze)

Adres Poradni:

Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie (ZLO KOŚCIUSZKO), ul. Plac Górników 5A, 43-600 Jaworzno

Nr telefonu do Poradni: 32 617 76 77

e-mail: azymut@zlo.jaw.pl


Poradnia będzie czynna w następujących godzinach (od listopada 2020):

 • Pn 8.00 – 16.00
 • wt 11.00 – 20.00
 • śr 8.00 – 14.00
 • czw 11.00 – 20.00
 • pt 8.00 – 14.00

WAŻNE!

Do Poradni nie jest wymagane skierowanie.
Psychoterapia musi być poprzedzona kwalifikacją, która będzie obejmować od 1 do 5 spotkań diagnostycznych.