Światowy tydzień szczepień

Szczepienia Ochronne

 • chronią Twoje dziecko przed niektórymi chorobami zakaźnymi,
 • minimalizują ryzyko zachorowania i groźnych powikłań.

Pamiętaj o szczepieniach w każdym wieku!

Chroń siebie i swoich bliskich!

W nawiązaniu do rekomendacji Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie odroczenia realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci do 18 kwietnia 2020 roku, ZLO Sp. Z o.o informuje, że Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych zalecają wznowienie bieżącej realizacji wszystkich szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie szczepienia, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • szczepień obowiązkowych, które zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych powinny być wykonane do 24 miesiąca życia;
 • szczepień z uwzględnieniem indywidualnych sytuacji dzieci z chorobami przewlekłymi, dla których istnieją szczególne wskazania zdrowotne do szczepień;
 • szczepień poekspozycyjnych przeciw wściekliźnie, tężcowi, odrze, ospie wietrznej, WZW typu b, według wskazań medycznych we wszystkich grupach wieku;
 • realizacji innych szczepień ochronnych, których konieczność podania lub dokończenie wynika z szczepionki.

Rekomenduje się ponadto upowszechnianie szczepień:

 • przeciwko pneumokokom oraz grypie w grupach ryzyka dorosłych, w tym osób po 60 roku życia i przewlekle chorych, ponieważ przewlekłe choroby płuc, układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek i zaburzenia odporności sprzyjają zachorowaniom na zapalenie płuc,
 • przeciwko krztuścowi u kobiet w ciąży.

Zasady bezpieczeństwa, jakie należy zachować w czasie szczepienia w okresie pandemii koronawirusa SARC-CoV-2:

 • stosowanie ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie POZ (używanie przez personel i pacjentów (dotyczy opiekunów dzieci) maseczek na usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych, jako uzupełnienia ochrony standardowej);
 • dzieci z jednym zdrowym opiekunem powinny umawiać się na szczepienie telefonicznie na wyznaczoną godzinę, aby w poczekalni przebywało w jednym czasie jak najmniej osób (separacja czasowa);
 • należy odroczyć szczepienia jeżeli w domu znajduje się osoba:
 • z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie,
 • kwarantannowana,
 • poddana izolacji w warunkach domowych.

Szczepienie będzie przeprowadzane jeżeli:

 • brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2);
 • zarówno dziecko jak i rodzic/opiekun, a także ich domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19.