TELEMEDYCYNA czyli medycyna na odległość również w Jaworznie

Zdalna Opieka Medyczna to usługa telemedyczna, która pozwala na stały monitoring stanu zdrowia pacjentów oraz wykonanie badań profilaktycznych i kontrolnych poza środowiskiem szpitalnym.

Dzięki telemedycynie możliwe jest monitorowanie stanu pacjenta, wykonywanie konsultacji, a nawet przeprowadzanie diagnostyki, rehabilitacji czy wykonywanie zabiegów chirurgicznych na odległość – np. za jej pomocą lekarka z Nowego Jorku usunęła pęcherzyk żółciowy pacjentce ze Strasburga.

Telemedycyna wykorzystuje nowe technologie również po to, by diagnozować i monitorować pacjenta w domu, dzięki czemu pozostaje on pod stałą opieką. Wyniki pomiarów są wysyłane bezpośrednio do lekarza, stawiającego na ich podstawie wstępną diagnozę. Telemedycyna umożliwia również rodzinie opiekę nad bliską osobą, bez konieczności stałego przebywania z nią. Medycyna na odległość to także rozwiązanie stosowane w ratownictwie medycznym – przesyłanie danych dzięki teleinformatycznemu systemowi łączności usprawnia pomoc poszkodowanym w wypadkach, katastrofach. Można więc powiedzieć, że dzięki telemedycynie różnego rodzaju dane: obrazy, informacje graficzne, dane liczbowe i analogowe, a nawet zapisy głosowe przesyłane są z miejsca, w którym je wykonano do tego, w którym zostaną przeanalizowane.

Przykłady zastosowań medycznych:

  • Punkty Diagnostyczne czyli opieka medyczna niezależnie od czasu i miejsca – to stanowiska wyposażone w aparaturę pomiarową, w których pacjenci mogą skorzystać z usług zdalnej opieki medycznej poza placówkami medycznymi, np. w biurowcach, na lotniskach, w zakładach ubezpieczeń itp. Pomiary wykonywane są samodzielnie przez pacjenta, a następnie oceniane przez lekarzy za pośrednictwem platformy telemedycznej.

  • Zdalna opieka kardiologiczna czyli monitorowanie serca w dowolnym miejscu i czasie – umożliwia wykrywanie nieprawidłowości kardiologicznych, m.in.: tachykardii, bradykardii, częstoskurczu komorowego, migotania oraz trzepotania komór i przedsionków. Pozwala na długoterminowe diagnozowanie poza środowiskiem szpitalnym. Znajduje zastosowanie również w opiece nad pacjentami hospitalizowanymi oraz nadzorowaniu procesu rehabilitacji domowej;

  • Zdalna opieka położnicza czyli badanie kardiotokograficzne w warunkach domowych – umożliwia wykonanie pasywnego badania KTG w domu pacjentki. Pomiar automatycznie wysyłany jest to Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i oceniany przez specjalistę. Badanie KTG, wykonywane w trzecim trymestrze ciąży, pozwala na pełny monitoring czynności serca dziecka i skurczy macicy bez konieczności wychodzenia z domu.

  • Zdalna opieka senioralna czyli profesjonalne wsparcie pacjentów i ich opiekunów – pozwala konsultować stan zdrowia seniorów z lekarzem prowadzącym lub specjalistą. Badania najważniejszych parametrów życiowych mogą być wykonywane przez samego pacjenta, jego opiekuna lub personel medyczny. Na podstawie przesłanych wyników lekarz prowadzący może skonsultować się z pacjentem zdalnie, zarządzić wizytę domową lub wezwać pogotowie ratunkowe.

  • Zdalna opieka pulmonologiczna czyli monitorowanie pacjentów chorych m.in. na astmę czy POChP – dzięki regularnym pomiarom spirometrii, pulsyksometrii, szczytowego przepływu wydechowego oraz kontroli specjalistów wzrasta bezpieczeństwo i komfort życia pacjentów.

TELEMEDYCYNA W ZESPOLE LECZNICTWA OTWARTEGO W JAWORZNIE

System opieki medycznej oparty na telemedycynie jest z pewnością bardziej efektywny, przy mniejszych kosztach funkcjonowania danego centrum monitorowania czy centrum opieki zdrowotnej, możemy zapewnić opiekę większej liczbie pacjentów. Badania pokazują, że pacjenci w Polsce chcą korzystać z takiej formy opieki a potrzebę ich wprowadzenia deklarują w szczególności osoby po 40tym roku życia. – mówi Jacek Nowak Prezes ZLO Sp. z o.o. Mając na uwadze zmieniające się potrzeby pacjentów oraz nowoczesne techniki teleinformatyczne, Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie podjął się wprowadzenia takich rozwiązań. Najpierw nasi pacjenci mogli korzystać ze zdalnego monitorowania parametrów kardiologicznych a obecnie teleopieka jest częścią realizowanego przez ZLO projektu PRZYJAZNE ŚRODOWISKO – dodaje Jacek Nowak Prezes ZLO Sp. z o.o.

PRZYJAZNE ŚRODOWISKO jest programem kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie, współfinansowanym ze środków unijnych. Program zakłada działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych mające na celu zwiększenie dostępności tych usług poprzez świadczenie ich w formie środowiskowej dla 90 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (wraz z ich otoczeniem), tj. osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, chorych psychicznie oraz samotnych osób starszych po 65 roku życia. Wsparcie osób niesamodzielnych poprzez system teleopieki medycznej wraz z usługą Centrum Zdalnej Opieki Medycznej obejmuje:

  • bransoletki życia – osobiste urządzenie monitorujące w postaci opaski,

  • zestawy specjalistycznej kontroli parametrów życiowych pacjenta wraz z telemedycznymi urządzeniami pomiarowymi, tj. waga z analizatorem składu ciała, ciśnieniomierz, glukometr, pulsoksymetr, spirometr, termometr,

Pacjent posiadający bransoletkę życia znajduje się pod nieustanną, całodobową opieką zewnętrznego Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Bransoletka wyposażona jest w przycisk SOS, moduł GPS, który pozwala zlokalizować pacjenta oraz czujnik tętna. Bransoletka posiada przycisk odbierania i kończenia rozmowy. Pacjent za jego pomocą może zadzwonić do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i poinformować np. o złym samopoczuciu. Ratownik medyczny w razie potrzeby wezwie pogotowie ratunkowe lub sam zainicjuje połączenie z pacjentem. Dodatkowo czujnik umieszczony w bransoletce wykrywa upadek pacjenta oraz zdjęcie bransoletki.

Z kolei zestawy specjalistycznej kontroli parametrów życiowych pacjenta umożliwiają stałe monitorowanie u wybranych pacjentów określonych wskaźników celem ustalenia wskazań do leczenia. Urządzenia te dedykowane są pacjentom niesamodzielnym na określony czas. Każdy pacjent może dzięki temu urządzeniu w warunkach domowych monitorować: ciśnienie tętnicze krwi, masę ciała, temperaturę, saturację oraz wydolność płuc i poziom cukru we krwi. Dla każdego z tych parametrów zostaje wyznaczony próg alarmowy, którego przekroczenie wymaga szybkiej interwencji, niejednokrotnie ratującej życia.

Jeśli jesteś zainteresowany włączeniem takiego rozwiązania do planu leczenia siebie lub kogoś bliskiego napisz do nas na adres zlo@zlo.jaw.pl