Tomograf stożkowy

W ramach doposażania się w nowoczesny sprzęt diagnostyczny Zespół Lecznictwa Otwartego udostępnił w ostatnim czasie pacjentom m.in. nowoczesny tomograf stożkowy.

Sprzęt działa w przychodni ZLO Leopold. Tomograf znajduje zastosowanie głównie w stomatologii, chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej, ortodoncji, endodoncji, periodontologii, implantologii, diagnozowaniu stawu skroniowo-żuchwowego oraz w laryngologii. To nowoczesne, precyzyjne urządzenie pozwalające na obrazowanie wewnętrznej anatomii z dokładnością niemożliwą do uzyskania w innym badaniu radiologicznym przy tak niskiej dawce promieniowania. Tomograf pozwala precyzyjnie postawić diagnozę, zaplanować zabiegi i leczenie.

To nasza kolejna inwestycja w nowoczesny sprzęt, gwarantujący komfortowe dla pacjentów leczenie. Tomograf stożkowy pozwala nam na szybsze i bezpieczniejsze w stosunku do tomografii konwencjonalnej obrazowanie – informuje Jacek Nowak, prezes ZLO.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym promieniowania w postaci wiązki stożkowej, znacznie skrócił się czas wykonywania badania, a przede wszystkim kilkudziesięciokrotnie zmniejszyła się dawka promieniowania w porównaniu z klasyczną tomografią. Mniejsze jest też ryzyko poruszenia się pacjenta podczas badania, a przez to wzrasta jakość otrzymywanego obrazu.

Urządzenie, tj. wyprodukowany w Niemczech, tomograf uchodzi obecnie za najnowocześniejszy sprzęt na świecie.

Tomograf, który pracuje w ZLO opiera się na sprawdzonej i niezawodnej technologii. Najlepsza jakość obrazu daje możliwość dostrzeżenia każdego szczegółu, dzięki czemu lekarz postawi rzetelną diagnozę, a pacjent zrozumie lepiej proces leczenia. Szybkie i łatwe pozycjonowanie pacjenta oraz ekspozycja trwająca jedynie 14 sekund czynią badanie zupełnie bezstresowym. Liczne programy diagnostyczne pozwalają na wykonanie obrazowania jedynie w obszarze zainteresowania, dzięki temu dawka promieniowania może być jeszcze niższa. Aparat jest przyjazny dla dzieci: dzięki programom pediatrycznym redukujemy dawkę jeszcze bardziej niż u pacjentów dorosłych – wyjaśnia Bogdan Pieprzny, specjalista chirurgii stomatologicznej oraz dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego w ZLO.

Specjaliści podkreślają, że możliwość trójwymiarowej analizy badanej części ciała pacjenta jest komfortowa zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów. Łatwiej zaplanować precyzyjny zabieg, a ryzyko niepowodzenia leczenia, nawet bardzo skomplikowanych przypadków, jest mniejsze.