W ZLO jest OK

Zespół Lecznictwa Otwartego, podobnie jak w ubiegłych latach, zaangażuje się w wiele imprez organizowanych w okresie wiosenno-letnim w Jaworznie. W tym roku, w wyjątkowo szerokim  zakresie – promując kampanię ZLO-OK – Program Bezpłatnych Badań Profilaktycznych

Podczas kilkunastu plenerowych wydarzeń, w tym Święta Rodziny, Dnia Dziecka na jaworznickim Rynku oraz wielu innych pikników rodzinnych, Zespół Lecznictwa Otwartego będzie edukował pacjentów i przekonywał ich do profilaktyki zdrowotnej.
– W ubiegłym roku nasza akcja Zdrowa rodzina, w ramach której m.in. rozdawaliśmy pacjentom  kupony na bezpłatne badania laboratoryjne, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Rozdaliśmy ponad  1000 kuponów. Z tego powodu postanowiliśmy kontynuować akcję w tym roku, tym razem w nowej, szerszej odsłonie w ramach Programu Bezpłatnych Badań Profilaktycznych. Podczas różnych wydarzeń organizowanych w mieście będziemy zachęcać do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych oraz konsultacjach medycznych w formie nowego modelu opieki nad pacjentami w ZLO, w którym pacjenci mogą liczyć na dobrze zorganizowaną opiekę podstawową, a w przypadkach szczególnych, na leczenie w poradniach specjalistycznych pod nadzorem lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Duży akcent kładziemy też na edukację, dlatego podczas eventów w namiocie ZLO dostępni będą m.in. edukatorzy zdrowia, którzy będą udzielać porad i zaznajamiać naszych pacjentów m.in. z ideą pozytywnej profilaktyki – informuje Jacek Nowak, prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego.
W ramach Programu Bezpłatnych Badań Profilaktycznych ZLO każdemu pacjentowi gwarantuje badanie bilansowe, zestaw badań podstawowych (morfologia, OB, badanie ogólne moczu, glukoza, lipidogram), konsultację pielęgniarska i lekarską oraz, w razie konieczności, skierowanie do lekarza specjalisty i pogłębioną diagnostykę (np. badania USG, RTG, spirometrię i inne badania).
ZLO w kampanię zaangażować planuje nie tylko dorosłych, ale i jaworznickie dzieci i młodzież, dla których przygotowano konkurs Mistrz Zdrowia 2018 pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna. W ramach konkursu dzieci będą nie tylko tworzyły prace i zdobywały nagrody, ale i występowały w roli ambasadorów zdrowia w rodzinie, zachęcając rodziców, opiekunów do badań w ramach programu ZLO-OK (szczegóły konkursu wkrótce).

 

Nowa pozytywna profilaktyka

– Jednych z celów kampanii ZLO-OK jest przekonanie pacjentów do nowej, pozytywnej profilaktyki. Chcemy pokazać, że zdrowie nie jedno ma imię i nie możemy jedynie koncentrować się na chorobach i próbach ich zwalczania, ale musimy przede wszystkim wzmacniać swoje zdrowie poprzez różnego rodzaju aktywności, jak właściwe odżywianie, ruch fizyczny, konstruktywny sposób myślenia oraz właściwe sposoby radzenia sobie z emocjami, czyli będziemy podpowiadać jak zadbać równocześnie o swoje zdrowie fizyczne, psychiczne, duchowe i społeczne – mówi Jacek Nowak, prezes ZLO.
Idea profilaktyki pozytywnej jest odpowiedzią na dotychczasową małą skuteczność klasycznej profilaktyki, opierającej się zwykle na negatywnym modelu zapobiegania występowaniu czynników ryzyka i stanowi jej alternatywę. Profilaktyka, w nowym, pozytywnym rozumieniu, koncentruje się przede wszystkim na rozwijaniu mocnych stron i zasobów, dzięki którym człowiek staje się bardziej odporny na działanie czynników ryzyka, czyli jest tym samym bardziej przygotowany do życia w świecie pełnym różnych zagrożeń.

 

ZLO-OK!

Program Bezpłatnych Badań Profilaktycznych 2018 będzie realizowany w oparciu o ideę badań bilansowych. Badanie bilansowe to zestaw wystandaryzowanych pytań i badań realizowanych w ramach profilaktyki okresowo, np. raz na pięć lat. Badanie bilansowe przeprowadzane będzie z wykorzystaniem kwestionariusza bilansowego, określającego zakres danych niezbędnych do przeprowadzenia badania. Wyniki badań bilansowych, w tym badania lekarskiego, stanowić będą podstawę do dalszych działań prozdrowotnych w postaci m.in. specjalistycznej edukacji zdrowotnej.
Organizacja programu jest racjonalną i zaplanowaną opieką nad pacjentem w ramach współpracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z pielęgniarką/położną, lekarzami poradni specjalistycznych, dietetykiem, edukatorem zdrowotnym, fizjoterapeutą, psychologiem oraz koordynatorem administracyjnym – mówi Jacek Nowak, prezes ZLO.
Programem opieki objęci zostaną pacjenci w wieku 20-65 lat, posiadający aktywną deklarację do lekarza/pielęgniarki/położnej w Zespole Lecznictwa Otwartego. Z każdym pacjentem z programu zostanie przeprowadzony wywiad bilansowy i każdy pacjent w ramach badań laboratoryjnych podstawowych będzie mógł liczyć na bezpłatną morfologię, OB, badanie ogólne, moczu oraz  lipidogram. Wywiad bilansowy oraz wyniki badań laboratoryjnych zostaną przekazane do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który dokona oceny stanu zdrowia w zakresie ryzyka wystąpienia choroby przewlekłej. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może zadecydować o konieczności przeprowadzenia badań rozszerzonych, którymi to, w zależności od indywidualnych potrzeb, mogą być m.in. spirometria, ALT, AST, TSH, FT4, FT3, EKG, USG jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczycy i przytarczyc, PSA, USG gruczołu krokowego, RTG klatki piersiowej, kreatynina, kwas moczowy, czy densytometria. Po badaniu lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zakwalifikuje pacjenta do określonej grupy o jednym z wymienionych statusów zdrowotnych:

 1. pacjent zdrowy – bez czynników ryzyka rozwoju choroby przewlekłej,
 2. pacjent zdrowy (bez objawów) – z czynnikami ryzyka rozwoju choroby przewlekłej,
 3. pacjent chory przewlekle (bez aktualnych objawów) – stabilny,
 4. pacjent chory przewlekle (aktualnie z objawami) – wymagający stabilizacji.

Integralną częścią badania bilansowego będzie edukacja pacjenta w obszarach związanych z czynnikami ryzyka chorób przewlekłych. Wizyty edukacyjne będą dedykowane pacjentom, którym nadano status zdrowotny nr 2, 3 lub 4. W przypadku pacjentów z drugiej grupy ZLO gwarantuje edukację zdrowotną dostosowaną do czynników ryzyka występujących u pacjenta i ustalenie terminu kolejnej wizyty bilansowej. Natomiast pacjenci chorzy przewlekle stabilni i wymagający stabilizacji zostaną objęci leczeniem w poradniach specjalistycznych, pod nadzorem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

ZLO z jaworznianami

Do udziału w kampanii ZLO-OK spółka będzie zachęcać podczas różnych, głównie plenerowych, imprez w Jaworznie. W specjalnym namiocie ZLO będzie można nie tylko zasięgnąć porad z zakresu ochrony zdrowia i uzyskać kupon na badania profilaktyczne, ale i, wzorem ubiegłego roku, personel medyczny będzie mierzył ciśnienie i wzrost, ważył, wyliczał BMI i uczył, jak za pomocą specjalnych przyrządów bezpiecznie usuwać kleszcze z ciała.

Start kampanii  26 maja 2018 r. podczas Święta Rodziny – Park Podłęże, 26 i 27 maja, godz. 16.00- 19.00!

ZLO będzie również obecny podczas:

 • Dnia Dziecka – Rynek Główny, 2 czerwca, godz. 13.00 – 17.00
 • Pikniku Rodzinnego w Szkole podstawowej nr 18 w Ciężkowicach, 5 czerwca, godz.17.00- 20.00
 • Pikniku Rodzinnego w Szkole podstawowej nr 5 na Osiedlu Stałym, 8 czerwca
 • Pikniku Rodzinnego w Szkole podstawowej nr 3 na Niedzieliskach, 9 czerwca
 • XVII Festynu Elżbietańskiego, Parafia św. Elżbiety Węgierskiej Jaworzno-Szczakowa, 10 czerwca, godz. 14.00- 19.00
 • Festynu Rodzinnego w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Jaworznie- Bory, 16 czerwca
 • II Pikniku na byczyńskim Rynku, 30 czerwca, godz. 16.00- 19.00

Kupony na  ZLO-OK – Program Bezpłatnych Badań Profilaktycznych będą dostępne również w każdej przychodni ZLO.

Informator, ulotka i regulamin konkursu dostępne w zakładce: ZLO OK