Webinary dla rodziców

Zespół Lecznictwa Otwartego, realizując zadanie finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie, serdecznie zaprasza mieszkańców miasta Jaworzna do wzięcia udziału w organizowanych, bezpłatnych szkoleniach webinaryjnych (on-line) poświęconych tematyce ochrony, wsparcia oraz profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Cykl czterech webinarów w I półroczu 2022 roku zostanie poświęcony tematom długofalowych skutków, wielomiesięcznej izolacji dzieci i młodzieży w nauczaniu zdalnym, występowaniu coraz częściej zaburzeń odżywiania wśród dzieci i młodzieży pod postacią anoreksji, bulimii, ortoreksji czy napadowym objadaniu się. Ponadto przedstawimy metody relaksacyjne, rolę wzmocnień, rodzaje oraz zasady tworzenia i stosowania systemów motywacyjnych, które będzie można wykorzystywać do pracy z dziećmi.

Tegoroczne tematy webinarów:

  • Metody relaksacji w pracy z dziećmi
  • Systemy motywacyjne w klasie i szkole 
  • Zaburzenia odżywiania i zaburzenia karmienia u dzieci i młodzieży
  • Pandemia a zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży wracającej do nauki stacjonarnej.

Zgłoszenia przyjmowane są od 21 lutego 2022 r., drogą mailową na adres: azymut@zlo.jaw.pl i telefonicznie pod numerami telefonu: 698 202 101/32 616 40 63.

Aby wziąć udział w webinarach wystarczy urządzenie z dostępem do internetu.

Szczegóły dotyczące udziału dostępne są na stronie internetowej Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie, w zakładce Poradnia Azymut.

Serdecznie zapraszamy !

Projekt jest finansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.