Zapytanie ofertowe – profesjonalne urządzenie do analizy składu i masy ciała

Szczegóły w załączniku ….

SPROSTOWANIE DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO znak SZ.264.1.2020.O z dnia 06.10.2020

W Zapytaniu Ofertowym znak SZ.264.1.2020.O z dnia 06.10.2020 r. w pkt I omyłkowo podano adres strony internetowej i adres mailowy do kontaktu w sprawie zamówienia:

zamiast: http://zlo-jaworzo.pl
winno być: https://zlo-jaworzno.pl

zamiast: przetargi@zlo.jaworzno.pl
winno być: przetargi@zlo.jaw.pl

zamiast: projekty@zlo.jaworzno.pl
winno być: projekty@zlo.jaw.pl

ZAŁĄCZNIK: Zapytanie ofertowe – profesjonalne urządzenie do analizy składu i masy ciała