Zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że obowiązek wydawania poświadczenia o odbyciu pełnego cyklu szczepienia stanowi obowiązek punktu szczepień, w którym odbyło się szczepienie i nie należy do czynności lekarza rodzinnego – poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Każda zaszczepiona osoba otrzymuje bezpośrednio po szczepieniu automatycznie generowany w systemie dokument poświadczenia odbycia szczepienia. Ponadto, istnieje możliwość samodzielnego pobrania zaświadczenia z Internetowego Konta Pacjenta (IKP).