Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie podjął współpracę z Akademią Śląską.

Studenci wydziału Nauk Medycznych na kierunku pielęgniarstwo mają możliwość uczestniczenia w czynnościach bieżących gabinetów specjalistycznych oraz innych jednostek organizacyjnych „ZLO” niezbędnych do odbycia przez studentów zajęć praktycznych w zakresie objętym programem studiów oraz praktyk studenckich.

Pielęgniarstwo to bardzo odpowiedzialny zawód, zależy nam, by mogli zdobywać i rozwijać kompetencje zawodowe w sposób bezpieczny, skuteczny i ekonomiczny oraz dysponować umiejętnościami pozwalającymi na aktualizację kompetencji zawodowych.

Podjęta współpraca ma na celu stworzenia środowiska, w którym studenci mogą zdobywać kwalifikacje i być zatrudniani jako pielęgniarki/pielęgniarze w placówkach służby zdrowia, w tym ZLO Sp. z o.o. w Jaworznie.