ZLO szkoli lekarzy rodzinnych

Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie, dzięki pozyskanej akredytacji, prowadzi szkolenia w zakresie medycyny rodzinnej. W spółce kształci się obecnie w tym kierunku pięciu lekarzy. Spółka jest przygotowana na organizację staży dla kolejnych pięciu

Od dłuższego czasu obserwujemy ograniczoną ilość lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, zarówno w zasobach kadrowych spółki jak i na rynku zewnętrznym. Z tego powodu ZLO podjął działania mające na celu wzmocnienie zatrudnienia w POZ, a co za tym idzie zwiększenia dostępności lekarzy pierwszego kontaktu dla pacjentów. Przykładem takiego działania jest m.in. realizowane przez spółkę kształcenie specjalistów medycyny rodzinnej – mówi Jacek Nowak, prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie.

Zespół Lecznictwa Otwartego uzyskał wpis na listę jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej uprawnionych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Dysponujemy pięcioma miejscami szkoleniowymi w  tej specjalizacji w systemie modułowym. Końcem ubiegłego roku złożyliśmy wniosek na pięć kolejnych miejsc szkoleniowych i oczekujemy na jego akceptację – mówi prezes ZLO.

Uzyskanie tytułu specjalisty poprzedzone jest procedurą naboru na miejsca rezydenckie i tzw. pozarezydenckie, która odbywa się dwa razy do roku – w pierwszym i trzecim kwartale. Pierwszy tegoroczny nabór ma odbyć się w marcu. W województwie śląskim do dyspozycji jest 10 miejsc rezydenckich, tzn. takich, gdzie wynagrodzenie rezydenta finansowane jest przez Państwo. Kształcenie możliwe jest również w trybie pozarezydenckim, kiedy koszt kształcenia, w tym wynagrodzenie uczącego się lekarza, pokrywa szpital lub spółka medyczna – jak Zespół Lecznictwa Otwartego. Liczba tych miejsc również określana jest przez Ministra Zdrowia dla każdego województwa i na każdy cykl naboru odrębnie.

Zespół Lecznictwa Otwartego nie ogranicza się wyłącznie do oferty dla rezydentów. Jesteśmy  gotowi finansować szkolenie z własnych środków w trybie pozarezydenckim. W ramach organizacji takich staży będziemy zawierać umowy z lekarzami określające również zasady współpracy po zakończeniu szkolenia, które trwa około czterech lat –  informuje Jacek Nowak, prezes ZLO – Dla usprawnienia cyklu szkolenia naszych rezydentów i zachęcenia ich do realizacji kształcenia w ZLO, wykorzystując nasz potencjał i możliwości, uzyskaliśmy również uprawnienia do realizacji stażów cząstkowych z chirurgii, ginekologii i okulistyki związanych z cyklem kształcenia lekarzy rodzinnych. Nie wykluczamy też rozszerzenia o dodatkowe specjalizacje.

Obecnie ZLO jest głównym organizatorem kształcenia dla pięciu lekarzy zakwalifikowanych przez Ministerstwo Zdrowia w dziedzinie medycyny rodzinnej, zarówno w trybie rezydenckim jak i pozarezydenckim. – Ponadto spółka ściśle współpracuje z jaworznickim szpitalem umożliwiając odbywanie stażów cząstkowych z medycyny rodzinnej dla rezydentów interny i pediatrii szkolących się w szpitalu – dodaje prezes ZLO.

Staże realizowane są przy współpracy ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie, który realizuje staż główny i kieruje rezydentów na odbycie w Zespole Lecznictwa Otwartego stażu cząstkowego z medycyny rodzinnej.