Program Inwestycji Strategicznych – ekologicznie i nowocześnie!

Prezydent Paweł Silbert zdecydował o przeznaczeniu uzyskanych przez samorząd środków z Programu Inwestycji Strategicznych na niezbędne inwestycje w placówkach ochrony zdrowia w Jaworznie. Wartość dofinansowania dla ZLO w latach 2024-2025 4 000 000 zł

Inwestycje w zdekapitalizowany majątek przychodni to proces ciągły.

Zarząd ZLO realizuje dostosowanie obiektów do wymogów polityki klimatycznej Unii Europejskiej mając świadomość że nie podjęcie tych działań doprowadziło by do zamknięcia przychodni z powodu przekroczenia norm emisji gazów cieplarnianych. Zasoby finansowe spółki nie dają szans na samodzielne zrealizowanie bardzo kosztownych inwestycji. Stąd ujęcie w Programie Inwestycji Strategicznych przez Prezydenta Pawła Silberta naszych przychodni daje szansę na kontynuowanie działalności.

W ramach tego programu planujemy wykonać, uzyskując efekt ekologiczny – zmniejszenie zapotrzebowania na energię o ponad 60%, a także odświeżenie elewacji budynków, niszczoną przez wandali oraz czynniki atmosferyczne.

ZLO Jeleń (dofinansowanie 1 030 000 zł)

 • pompa ciepła powietrze-woda
 • modernizacja instalacji CO
 • ocieplenie elewacji
 • wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej
 • instalacja fotowoltaiczna
 • docieplenie stropodach

ZLO Leopold (dofinansowanie 1 080 000 zł)

 • pompa ciepła powietrze-powietrze
 • modernizacja instalacji CO
 • ocieplenie elewacji w segmencie pięciokondygnacyjnym
 • wymiana stolarki okiennej

ZLO Łubowiec (dofinansowanie 275000 zł):

 • pompa ciepła powietrze-powietrze
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • ocieplenie elewacji
 • instalacja fotowoltaiczna

ZLO Podwale (dofinansowanie 1 600 000 zł):

 • pompa ciepła powietrze-powietrze
 • modernizacja instalacji CO
 • ocieplenie elewacji
 • wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej
 • docieplenie stropodach
 • ocieplenie ścian w gruncie
 • przebudowa wejścia głównego, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych

Warto także przypomnieć, że ZLO Spółka z o.o. w roku 2018 oddało w ręce pacjentów zmodernizowaną i kompleksowo wyremontowaną placówkę ZLO Szczakowa, informacja o tym wydarzeniu: https://zlo-jaworzno.pl/zlo-zaprasza-do-nowej-szczakowej/