• Słowem wstępu

    Projekt „Razem ku Dobru” ma na celu realizację jednolitej strategii profilaktycznej wobec rodzin wieloproblemowych, tj. borykających się m.in. z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym jak m. in. alkoholizm, depresja, przemoc, czy też problemy natury socjalno-bytowej, w systemie społeczności lokalnej Jaworzna.
  • Rodzaje problemów

    UZALEŻNIENIA CHOROBY PSYCHICZNE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ CHOROBY PRZEWLEKŁE

Alkoholizm, depresja, przemoc Razem Ku Dobru - Patron projektu razem ku dobru Miasto Jaworzno

Alkoholizm, depresja, przemoc - razem ku dobru Jaworzno wspiera rodziny

Program „Razem ku Dobru” dedykowany jest do rodzin, borykających się na co dzień z wieloma problemami, jak m.in.  alkoholizm, depresja, przemoc, bezrobocie, niepełnosprawność, samotność, choroba przewlekła itd. Głównym celem programu jest zbudowanie zintegrowanego systemu profilaktyki i wsparcia, skierowanego do rodzin wieloproblemowych, opartego na systemowej strategii współpracy i współdziałania wielu instytucji z terenu Jaworzna jak MOPS, OIK, szpital, organizacje pozarządowe, itd. Program, został opracowany i jest realizowany przez Zespół Lecznictwa Otwartego, przy współpracy i współfinansowaniu przez Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.