Poradnia Zdrowia Psychicznego

Adres ul. Nosala 5, 43-600 Jaworzno
Rejestracja telefoniczna 32 616 34 79
Poradnia czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.00

Świadczenia gwarantowane w zakresie ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej
są udzielane w przychodni Podwale przez lekarza psychiatrę i dwóch psychologów.
Do poradni nie jest wymagane skierowanie.

Centru m Promocji Zdrowia w Jaworznie
Poradnia Zdrowia Psychicznego

Siedziba: ul. Paderewskiego 43 (Hotel Brojan), 43-600 Jaworzno
Telefon: 32 752 24 64, 32 752 25 22

Zakres działalności
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w ramach lecznictwa finansowanego ze
środków publicznych – kontraktowanego z Narodowym Funduszem Zdrowia,
jak również poprzez usługi odpłatne.

Poradnia Zdrowia Psychicznego Elvita
Grupa PZU w Jaworznie

Siedziba: ul. Gwarków 1, 43-600 Jaworzno
Telefon: 32 754 93 91, 32 754 93 92, 32 754 93 56

Zakres działalności
Świadczenia medyczne w ramach lecznictwa, finansowanego ze środków publicznych
– kontraktowanego z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również
poprzez usługi odpłatne.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział w Jaworznie

Siedziba: ul. Solskiego 3a, 43-602 Jaworzno
Numer telefonu: 32 615 19 30

Miejsce wykonywania działalności: ul. Koszarowa 1, 43-602 Jaworzno,
tel. 32 616 25 57
Adres e-mail: domnadziei.jaw@poczta.fm

Realizowane projekty skierowane są do osób od 18 r.ż: bezdomnych, uzależnionych
od alkoholu, niepełnosprawnych, bezrobotnych, chorych psychicznie.
Zakres działalności
• Prowadzenie dwóch schronisk dla osób bezdomnych
• Prowadzenie klubu wsparcia „SIEĆ”
• Prowadzenie reintegracji społeczno zawodowej dla osób wykluczonych
społecznie,
• Prowadzenie zajęć dla osób 60+
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział w Jaworznie jest organizacją
pożytku publicznego działająca na polu polityki społecznej od 2002 roku.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne współpracuje z Urzędem Miasta
Jaworzno, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Zdrowia Psychicznego,
Poradnią dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu,
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Komendą Policji. Realizuje liczne projekty,
które są skierowane do w/w grup docelowych.

Skip to content